Elektrická kefka

Elektrická zubná kefka je zubná kefka, ktorá umožňuje rýchle automatické pohyby štetín, buď kmitanie tam a späť alebo rotáciu-kmitanie (kde sa hlava kefky strieda v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek), aby sa zuby vyčistili. Pohyby pri zvukovej rýchlosti alebo nižšej sú vytvárané motorom. V prípade ultrazvukových zubných kefiek sú ultrazvukové pohyby produkované piezoelektrickým kryštálom. Moderná elektrická zubná kefka je zvyčajne napájaná z nabíjateľnej batérie nabitej indukčným nabíjaním, keď je kefka medzi použitiami v nabíjacej základni.

Elektrické zubné kefky možno klasifikovať podľa frekvencie (rýchlosti) ich pohybov ako silové, zvukové alebo ultrazvukové zubné kefky, podľa toho, či vykonávajú pohyby pod, v alebo nad počuteľným rozsahom (20 - 20 000 Hz alebo 2 400 - 2 400 000) pohyby za minútu), resp.
<1>